Podsumowanie projektu ,,Cities on Rivers''
W związku z kończącym się projektem ,,Cities on Rivers'' nadszedł czas refleksji i posumowań. 
 
Głównymi celami naszego projektu były ekologia, dbałość o promocję lokalnej rzeki oraz popularyzacja metodyki CLIL (zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego).  Zrealizowaniu tych zadań służył szereg działań zaplanowanych w projekcie.Aby podkreślić znaczenie miejscowej rzeki, zaszczepić dbałość o nią, zabraliśmy uczniów z sal lekcyjnych, aby dokonać obserwacji rzeki i zmierzyć jej parametry. Takie badanie zostało wykonane dwukrotnie: zimą i wiosną pozwalając zaobserwować zaistniałe zmiany. Uczniowie samodzielnie wykonywali eksperymenty pod nadzorem nauczycieli geografii, biologii i chemii, wcielając się w rolę naukowców, doskonaląc jednocześnie kompetencje badawcze. Dane zebrane były zgodnie z kwestionariuszem opracowanym przez nauczycieli z grupy projektowej oraz umieszczone na  platformie przez wszystkie kraje partnerskie. W szkołach powstały  także gazetki ścienne prezentujące wyniki badań. Maskotką projektu jest niebieska szarfa, ilustrująca rzekę,  która podróżowała z kraju do kraju. Każdy partner nanosił na nią własne przesłanie o treści ekologicznej. Uczniowie pisali także wspólną historię, której bohaterem jest rzeka. Powstał również album przedstawiający rzekę w różnych porach roku i tłumaczenie zbioru legend związanych z naszymi rzekami. W celu rozpropagowania metodyki CLIL nauczyciele szkół dwujęzycznych z Hiszpanii i Polski przygotowali scenariusze zajęć, które zostały rozesłane do partnerów z projektu. W zadaniu uczestniczyli nauczyciele chemii, biologii, geografii i historii, opracowując tematy nawiązujące do rzeki.
 
Partnerzy przeprowadzali lekcje w swoich szkołach integrując nauczanie przedmiotowe z rozwojem języka angielskiego. Przygotowane scenariusze zostały  poddane ewaluacji przez samych nauczycieli przedmiotów z wszystkich krajów oraz uczniów biorących udział w zajęciach, za pośrednictwem formularza internetowego oraz arkusza ewaluacyjnego. Dalsza ewaluacja lekcji odbyła się podczas  działań związanych z szkoleniami w Hiszpanii. W zespołach przedmiotowych dokonano ponownej analizy, uwzględniając uwagi nauczycieli z wszystkich krajów, także niebędących szkołami dwujęzycznymi. Dzięki ich sugestiom scenariusze zajęć stały się bardziej uniwersalne i minimalizowały potencjalne problemy, które mogłaby napotkać w ich realizacji szkoła wprowadzająca nauczanie dwujęzyczne. Hiszpania i Polska opracowały też publikację propagującą metodykę CLIL+, zawierającą założenia zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego oraz kolekcję scenariuszy lekcji, gotowych  do wykorzystania. Wydarzenie upowszechniające w postaci konferencji powiązane z dystrybucją publikacji odbyło się w naszej szkole 09 czerwca.W trakcie projektu odbyliśmy 3 spotkania projektowe. W listopadzie 2015 odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie w Turcji. Dało ono możliwość bliższego poznania  koordynatorom, którzy dotychczas mieli kontakt drogą internetową. Spotkanie było też okazją do doprecyzowania szczegółów związanych z działaniami projektowymi. W lutym 2016 odwiedziliśmy Włochy, by monitorować przebieg działań projektowych, a ich ewaluacja  miała miejsce na spotkaniu projektowym w maju 2017 w Rumunii. Nauczyciele brali także udział w ''działaniu związanym ze szkoleniami'' w Hiszpanii,gdzie razem z nauczycielami z dwujęzycznej szkoły hiszpańskiej pracowali nad doskonaleniem metodyki CLIL, Najistotniejsze jednak są ,,działania związane z uczeniem się'' ponieważ mają na celu spotkania i integrację uczniów. W kwietniu 2016 gościliśmy w naszej szkole przyjaciół z projektu ,,Cities on Rivers.'' Wizyta trwała 5 dni. Czas  spędzony w Polsce wypełniony był wieloma aktywnościami. Uczniowie brali udział w grze miejskiej, poznając uroki Bydgoszczy, byli gośćmi Pani Wice-Prezydent w Ratuszu, zwiedzili Toruń, gdzie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych  oraz Gdańsk, badali stan czystości rzeki Brdy i wykonywali doświadczenia w pracowni chemicznej. Brali także udział w lekcjach dwujęzycznych w naszej szkole, tworzyli wspólną pracę plastyczną, uczestniczyli w rozgrywkach projektowej gry planszowej, sprawdzającej wiedzę o krajach partnerskich, zwiedzili Uniwersytet Kazimierza  Wielkiego i wysłuchali wykładu na temat dróg rzecznych w Polsce oraz ochrony wód. W listopadzie 2016 nasze uczennice wyjechały na 5 dni do Portugalii. Uczniowie, którzy przybyli do Vila Nova de Gaia z pozostałych pięciu krajów partnerskich (Polski,Włoch, Turcji, Rumunii i Hiszpanii) mieli okazję bliżej poznać kulturę i tradycje tego pięknego kraju. Główne działania koncentrowały się na przybliżeniu gościom znaczenia lokalnej rzeki Duoro. Kolejny raz potwierdziła się prawda o tym, jak niebagatelne znaczenie mają rzeki dla rozwoju regionu i miasta przez które przepływają. W maju 2017 kolejna grupa uczniów wyjechała na spotkanie kończące projekt do Rumunii. Odkryli tam piękno regionu Bukoviny, poznali rzekę Suczawę ale przede  wszystkim zacieśnili przyjaźnie z uczniami z krajów partnerskich. W trakcie dwuletniej współpracy wykonaliśmy wiele ważnych zadań, które pozwoliły nam lepiej poznać nasze rzeki i ich historię, ale także zbliżyć sie do innych kultur mając wspólne ważne przesłanie: by zostawić ten świat pięknym a rzeki czystymi dla przyszłych pokoleń.Ufamy,że wraz z zamknięciem projektu on nie zniknie,ale będzie trwał tak długo jak wszyscy będziemy pamiętać o tym przesłaniu i pielęgnować przyjaźnie zawarte z przyjaciółmi z krajów partnerskich. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami pracy nas wszystkich, bo przecież niemal cała szkoła uczestniczyła w tak wielu działaniach: czyszczenie brzegów Brdy, wykonywanie prezentacji multimedialnych, rozwiązywanie quizu kahoot, tłumaczenie legendy i zrobienie ilustracji do niej, pisanie opowiadania, stworzenie piosenki o rzece. Otwierając link 
znajdziecie:
 
1.River Songs (Zbiór piosenek o rzece. Każdy kraj nagrał własną piosenkę do znanaej już melodii lub wersję autorską ?jak w przypadku polskiej piosenki, którą od podstaw skomponowali i wykolali nasi uczniowie. Gimnazjaliści i Licealiści, którzy  zaangażowali się w realizację piosenki ?Rzeka Brda:?
słowa: Lena Łyszkiewicz
muzyka: Lena Łyszkiewicz
aranżacja: Emilia Kochańska
gitara akustyczna: Lena Łyszkiewicz
gitara basowa: Adrian Iwiński
klawisze: Mikołaj Grajewski
perkusja: Maciej Boleski
chórki: Marcelina Fabrowska, Agnieszka Grzankowska, Maciej Kobusiński, Mateusz Kobyliński, Kinga Listkowska, Natalia Moskowicz
wokale: Kamila Langowska, Lena Łyszkiewicz
przygotowanie zespołu: Emilia Kochańska
 
2. School-Town-River (Filmy z krajów partnerskich zawierające prezentację szkoły, miasta I rzeki wraz z nagraniem zwyczaju związanego  z rzeką. W filmie uwzględniono prezentację Weroniki Kosycarz i Mathildy Schneider. Autorką filmu o topieniu Marzanny jest Marianna Nadolska a występowały: Marta Aerts,Nina Trimouille,Magdalena Pałgan, Weronika Kosycarz, Aleksandra Stegienka
 
3. Brooklet Story- wspólna opowieść, której głównym bohaterem jest rzeka o imieniu Brooklet. Każdą część pisał inny kraj. Autorką naszego fragmentu, wyłonionego w drodze konkursu, jest Sonia Kaszuba.
 
4. CLIL+ a cooperative teaching & learning experience to publikacja dotycząca nauczania dwujęzycznego, powstała przy współpracy hiszpańskich i polskich nauczycieli (K.Siecińska, M.Kozielewicz, A.Lauda-Michalska, A Opaska, Ł.Myszka)
 
5. River Album (Album zawierający zdjęcia rzek z krajów partnerskich w każdej z czterech pór roku oraz skróconą wersję legendy. Autorkami zdjęć Brdy są Wiktoria Różycka i Maja Przybylska)
 
6. River Legends (Album zawierający tłumaczenia uczniów na język angielski legend związanych z  rzekami. Naszą legendę zaczerpnęliśmy ze strony http://firtelbydgoski.blogspot.com. Zamieszczone tłumaczenie jest autorstwa klas 1c i 3b gimnazjum rocznika 2016/2017. W konkursie na najlepszą ilustrację opatrującą legendę zwyciężyła Wiktoria Ozner i to właśnie jej rysunek znalazł się w publikacji.
 
7. The study of the Rivers- (Broszura informująca o wynikach badań rzeki przeprowadzonych pod nadzorem nauczycieli chemii, geografii i biologii. Opracowanie stanowi podsumowanie analizy klasyfikacji jakościowej i obserwacji środowiska wodnego. Wszystko po to, by podnieść świadomość ekologiczną i podkreślić istotę dbania o czystość wód.

 

Patron szkoły

   

     Tadeusz Nowakowski 

IB

Ważne

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

 

LogowanieProgramy

 
 
,
 
 

 
Pracownie komputerowe w naszej szkole są 
finansowane w ramach EFS
 
 
 

 

 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 

Statistics

Odsłon : 2036258

Sponsor

 
Pirografia Wiwaldi