Jak działa Rada Rodziców - kim jesteśmy?
Rada Rodziców to organizacja rodziców uczniów, działająca przy Zespole Szkół Nr 4 w Bydgoszczy, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz innyminstytucjami i organizacjami, w realizacji zadań szkoły.
 
Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rad klasowych tzw.,,trójek klasowych'',wybranych przez rodziców danej klasy. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wybiera spośród swoich członków prezydium(przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik) oraz komisję rewizyjną. Szczegółowy zakres działania Rady ujęty jest w regulaminie. Zawiera on m.in. cele i zadania 
 
Rady Rodziców, zasady wyborów członków, kompetencje prezydium i komisji rewizyjnej, zasady gospodarki finansami i wydatkowaniem funduszu Rady Rodziców.
 
Reasumując, można zatem stwierdzić, iż Rada Rodziców, mając swoje  umocowanie prawne w Ustawie o systemie oświaty, jako reprezentacja  ogółu rodziców, ma istotny wpływ na kształt i sposób funkcjonowania szkoły.

 

Patron szkoły

   

     Tadeusz Nowakowski 

IB

Ważne

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

 

LogowanieProgramy

 
 
,
 
 

 
Pracownie komputerowe w naszej szkole są 
finansowane w ramach EFS
 
 
 

 

 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 

Statistics

Odsłon : 2052954

Sponsor

 
Pirografia Wiwaldi